Læs mere

At stoppe som lærer betyder ikke at du behøver at stoppe som en del af din fagforening.

Pensionist i Danmarks Lærerforening

Når du bliver pensioneret, kan du fortsat være medlem af Danmarks Lærerforening.
Fraktion 4 er for de medlemmer, der er gået på pension eller efterløn fra en stilling inden for foreningens organisationsområde.

Kontingent
Som medlem af fraktion 4 betaler du kun et reduceret kontingent, både til foreningen og til kredsen. Kontingentet opkræves for et helt år i januar via DLF og er i 2023 uændret på 115 kr. pr. måned.
Kontingentfritagelse opnås fra den 1. i måneden efter, at der er gået 12 år fra opnåelsen af ret til folkepension. 

Folkeskolen/Underviseren
I medlemsbladet Folkeskolen/Underviseren kan du fortsat følge med i, hvad der sker i folkeskolen og i foreningen. Ligesom du stadig kan få læserbreve og andre indlæg optaget i bladet.

Råd og vejledning
Hvis du har brug for råd og vejledning fra Danmarks Lærerforening, skal du henvende dig i kreds 68, der så om nødvendigt inddrager DLF’s centrale sekretariat.

Stemmeret og indflydelse
I din lokale kreds har du stadig stemmeret og kan påvirke debatten og beslutningerne. På den måde har du stadig indflydelse på foreningens politik og dens forhandlere.
Fraktion 4 har 1 medlem i hovedstyrelsen og 10 delegerede i kongressen. Du er med til at vælge både hovedstyrelsesmedlemmet og de delegerede, og du kan selv vælges til tillidsposter i foreningen.
I hovedstyrelsen har hovedstyrelsesmedlemmet fra fraktion 4 ikke stemmeret i sager, der omfattes af foreningens aftaleret - bortset fra sager, der omfattes af foreningens generelle aftaleret på det statslige område.
Ved urafstemningerne i KTO-regi har ingen af fraktion 4´s medlemmer stemmeret.

Kredsens arrangementer
Fraktion 4 i kreds 68 afholder regelmæssigt arrangementer for pensionister.

Læs mere her om at være ny i Fraktion 4.