Kreds 68

TR

 

Tillidsrepræsentanter

Skolernes tillidsrepræsentanter er vigtige led mellem skolens medlemmer og kredsen. Derfor er det vigtigt, at de enkelte TR-er løbende bliver orienteret og opdateret.