Arbejdsliv

Arbejdsmiljø

Et godt arbejdsmiljø er kilden til et godt arbejdsliv

Arbejdsmiljørepræsentanten (AMR) og tillidsrepræsentanten (TR) spiller en stor rolle i arbejdet omkring arbejdsmiljøet, fordi løsningen af arbejdsmiljøproblemer som oftest kræver aktiv deltagelse på flere fronter både af ledelse og medarbejdere.

Også i den præventive indsats står AMR og TR i centrum. 

De tillidsvalgte kan inddrage kreds 68 i arbejdet. Kredsen arbejder med alle arbejdsmiljøspørgsmål af betydning i kommunerne eller lokalområdet og udbyder kurser og temadage om arbejdsmiljø.

I kredsen er udpeget et kredsstyrelsesmedlem, der er ansvarlig for arbejdsmiljøarbejdet. Den arbejdsmiljøansvarlige kan hjælpe arbejdsmiljørepræsentanten og tillidsrepræsentanten med alle faktorer omkring arbejdsmiljø, både forebyggende og ved konkrete problemer.

Om arbejdsskader

 

Gode links

Udarbejdelse af APV

Vold i skolen

Kredsens foldere

  • Folder om arbejdsmiljø En folder der henvender sig til arbejdsmiljørepræsentantens kollegaer. Hvad er arbejdsmiljø? Hvad er arbejdsmiljørepræsentantens rolle? Osv.
  • Før og efter barsel Hvad skal skolen være opmærksom på, når en medarbejder er gravid? Og hvad når en nybagt forælder kommer tilbage efter lang barselsorlov?
  • Inklusion i praksis Med hjælp fra kredsen tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter er der udarbejdet en lille folder, der giver helt konkrete råd til, hvordan der kan laves retningslinjer på skolerne, og hvad de kan indeholde.
  • Elektronisk kommunikation 
  • Rengøring