Arbejdsliv

Arbejdsmiljø

Et godt arbejdsmiljø er kilden til et godt arbejdsliv

Arbejdsmiljørepræsentanten (AMR) og tillidsrepræsentanten (TR) spiller en stor rolle i arbejdet omkring arbejdsmiljøet, fordi løsningen af arbejdsmiljøproblemer som oftest kræver aktiv deltagelse på flere fronter både af ledelse og medarbejdere.

Også i den præventive indsats står AMR og TR i centrum. 

De tillidsvalgte kan inddrage kreds 68 i arbejdet. Kredsen arbejder med alle arbejdsmiljøspørgsmål af betydning i kommunerne eller lokalområdet og udbyder kurser og temadage om arbejdsmiljø.

I kredsen er udpeget et kredsstyrelsesmedlem, der er ansvarlig for arbejdsmiljøarbejdet. Den arbejdsmiljøansvarlige kan hjælpe arbejdsmiljørepræsentanten og tillidsrepræsentanten med alle faktorer omkring arbejdsmiljø, både forebyggende og ved konkrete problemer.