Arbejdsliv Arbejdsmiljø

Trivsel

Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær Hvad er trivsel? Trivsel kan ikke defineres entydigt.

Ordet bruges i jobmæssige sammenhænge ofte som udtryk for, hvordan den enkelte medarbejder samlet oplever at have det på sit arbejde. 

Store gevinster ved at satse på trivsel
Målrettet arbejde med trivsel på arbejdspladsen betaler sig fordi: 
  • Det skaber arbejdsglæde
  • Den enkelte medarbejder oplever større livskvalitet
  • Trivsel fremmer arbejdets kvalitet
  • Høj trivsel giver generelt lavere sygefravær
  • Trivsel er et væsentligt aktiv, når virksomheden skal fastholde og rekruttere arbejdskraft
  • Alle parter vinder ved god trivsel - medarbejdere, arbejdsplads, ledelse og politikerne i regionen.

'Trivsel på arbejdet er, når vi oplever velvære og balance mellem de krav, vi stilles over for, og vores behov, kompetencer og ressourcer'. 
Definition anvendt af Videncenter for Arbejdsmiljø


God trivsel er ifølge Videncenter for Arbejdsmiljø: 
'Et resultat af, at der hos hver enkelt medarbejder er balance mellem de udfordringer, der gives, og de ressourcer, der er til rådighed. Den enkelte ansatte mærker løbende, om der er balance mellem udfordringer og ressourcer, og denne opfattelse skabes i samspillet mellem medarbejdere, mellem medarbejdere og ledere og mellem de forskellige dele af organisationen. Arbejdet med at skabe god trivsel er altså vedvarende og noget, der skabes i dialogen og kommunikationen på alle niveauer af organisationen'. 

God trivsel afspejler, at medarbejderne oplever at trives og føler tilfredshed og arbejdsglæde. Graden af trivsel afhænger af, hvor stor balance den enkelte medarbejder har mellem egne ønsker og behov, og de krav og muligheder, der følger af jobbet. 

Trivsel er derfor betinget af en lang række faktorer, eksempelvis ledelse, arbejdsvilkår, de sociale relationer på arbejdspladsen, samarbejdet og medarbejdernes udviklingsmuligheder. Den enkelte medarbejders egne forventninger og evne til at håndtere udfordringerne i hverdagen spiller også ind.

Indsatsen for at skabe et bedre psykisk arbejdsmiljø og øget trivsel hænger tæt sammen. 

(Fra http://www.personaleweb.dk/trivsel_i_arbejdet)