Arbejdsliv Arbejdsmiljø

Undervisningsmiljø

Ligesom arbejdspladser skal have et godt arbejdsmiljø, så er skoler og uddannelsesinstitutioner også underlagt de samme krav i form af et godt undervisningsmiljø.

Undervisningsmiljøet er et begreb, som kun er relevant på uddannelsesinstitutioner. Det består af alle de forskellige påvirkninger, elever og studerende møder i forbindelse med deres hverdag i skolen eller på uddannelsesinstitutionen. 

Undervisningsmiljøet er delt ind i tre hovedområder: 

• Det fysiske undervisningsmiljø. 
• Det psykiske undervisningsmiljø. 
• Det æstetiske undervisningsmiljø.

Undervisningsmiljøvurderinger

Undervisningsmiljøet er reguleret af Undervisningsmiljøloven fra 2001, som introducerer begreber som undervisningsmiljørepræsentanter og undervisningsmiljøvurderinger.

Arbejdsmiljøorganisationens rolle

 Arbejdsmiljøorganisation eller MED-udvalg får undervisningsmiljørepræsentanterne som medspillere. De skal nemlig deltage i arbejdsmiljøorganisationens møder, når spørgsmål af betydning for elevernes undervisningsmiljø bliver behandlet. 
Det æstetiske undervisningsmiljø handler om, hvordan skolens eller uddannelsesstedets æstetik påvirker elevernes sanser - og dermed deres velbefindende og læring.