Kreds 68 AMR

Mødekalender AMR

Møder for AMR 2022-2023

  • 11. august - Intromøde - kun for nye AMR/TR på kredskontoret
  • 8. september kl. 13-16/Bangs Have
  • 3. november - kl. 13-16/Bangs Have
  • 8. december med TR kl. 14-19 - fælles spisning/Bangs Have
  • 23.-24. februar internat med TR 
  • 16. marts kl. 13-16/Bangs Have
  • 23. marts kl. 15 Generalforsamling/Bangs Have
  • 15. juni med TR kl. 14-19 - fælles spisning/Bangs Have

 Til de "almindelige" møde vil der fra 12.30 blive serveret lidt let frokost.