Kreds 68 AMR

Mødekalender for AMR

         2020-2021

 

2020-2021

 

       AMR-møde kl. 13-16

 

August

 

 13. 

kun nye AMR 

 

September

 

                  

                          17.

 

Oktober

         

 

November

 

 

5.

  

 

December

 

 

       

                17. kl. 14-18

                  m. TR /spisning

 

Januar

 

 

Februar

 

       25.-26.

             Internat m. TR

 

 

Marts

 

                

                           25.

 

April

 

Maj

                

 

Juni

 

             

                  17. kl. 14-18

                 m. TR /spisning 

 

Husk generalforsamling den 10. september 2020 og 18. marts 2021