Generalforsamling

 • Generalforsamling

  Sti: https://kreds68.org/kreds-68/generalforsamling 29. januar 2021

  Vi afholder årets generalforsamling torsdag den 18. marts 2021 kl. 16. Desværre ved vi endnu ikke om den bliver fysisk eller virtuel. Nærmere besked følger. Men husk at sætte kryds i kalenderen!

 • Generalforsamling

  Sti: /media/13738191/kredsblad-2020.pdf 3. september 2020

 • Generalforsamling

  Sti: /media/14245692/kredsblad-2021.pdf 11. marts 2021

 • Generalforsamling

  Sti: https://kreds68.org/medlem/fraktion-4/generalforsamling 9. januar 2020

  Fraktion 4 afholder generalforsamling den 21. april 2020 kl. 11.00, så sæt allerede nu X i kalenderen!

 • Generalforsamling 2017

  Sti: https://kreds68.org/kreds-68/generalforsamling/generalforsamling-2017 23. november 2016

 • Generalforsamling 2016

  Sti: https://kreds68.org/kreds-68/generalforsamling/generalforsamling-2016 1. februar 2016

 • Ekstraordinær generalforsamling 2017

  Sti: /media/9941248/indkaldelse-til-ekstraordinaer-generalforsamling.pdf 2. juni 2017

 • F4 indkaldelse til generalforsamling

  Sti: /media/12187093/2019reminder-generalforsamling.pdf 11. marts 2019

 • Generalforsamling tilmelding virtuel

  Sti: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzQ0ODU5MTgtNjg2Yi00YTQyLTkyYjktZDliNzFiNzMwZDJl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b945e2f6-c653-475e-8c0f-97412294e26c%22%2c%22Oid%22%3a%22a6e2d220-5d3f-4bed-b12c-3b4726964cab%22%7d 17. marts 2021

 • Generalforsamling 2021

  Sti: https://kreds68.org/kreds-68/generalforsamling/generalforsamling-2021 29. januar 2021


 • Her vises 1 til 10 ud af 66

  1 2 3 4 5 6 7

Udvalgte emner