Overenskomst

  • Kredsens lønpolitik

    Sti: https://kreds68.org/politik/kredsens-loenpolitik 5. november 2019

  • Ferie

    Sti: https://kreds68.org/arbejdsliv/ferieregler 30. april 2018

Udvalgte emner