Løn

 • Orlov/tjenestefri uden løn

  Sti: https://kreds68.org/politik/kredsens-foldere/orlovtjenestefri-uden-loen 21. april 2022

 • SOSU Nykøbing Falster

  Sti: https://kreds68.org/medlem/aftaler/guldborgsund-kommune/sosu-nykoebing-falster 12. december 2023

 • Løn og job

  Sti: https://kreds68.org/arbejdsliv/loen-og-job 18. december 2023

  Uanset under hvlke forhold du er ansat - i folkeskolen, på en specialskole, som voksenunderviser, som UU-vejleder eller noget helt andet - vil du ind imellem have brug for at spørge nogle til råds om dine arbejdsvilkår

 • Ferie

  Sti: https://kreds68.org/arbejdsliv/ferieregler 30. april 2018

 • Kredsens lønpolitik

  Sti: https://kreds68.org/politik/kredsens-loenpolitik 5. november 2019

 • Lønaftale for konsulenter

  Sti: /media/5186386/forhaandsaftalekonsulenter2010.pdf 8. januar 2015

 • Aftaler

  Sti: https://kreds68.org/medlem/aftaler 26. februar 2020

  Kredsen forhandler hvert år bl.a. de lokale arbejdstidsaftaler.

 • Kredsnyt 5/19. august 2022

  Sti: https://kreds68.org/nyheder/2022/august/kredsnyt-519-august-2022 19. august 2022

 • Kredsnyt 9/22. november 2021

  Sti: https://kreds68.org/nyheder/2021/november/kredsnyt-922-november-2021 22. november 2021

 • Kredsnyt 10/14. december 2021

  Sti: https://kreds68.org/nyheder/2021/december/kredsnyt-1014-december-2021 14. december 2021


 • Her vises 1 til 10 ud af 20

  1 2

Udvalgte emner