Pædagogisk Udvalg

Pædagogisk udvalgs fokus for

Lolland-Falsters Lærerforening 2018-2020.

 

Formålet med Pædagogisk udvalg i Lolland-Falsters Lærerkreds er at dele og videreformidle ny viden inden for det pædagogiske felt, at påvirke den pædagogiske debat og medvirke til et øget fokus på særlige områder.

 

Målsætningen for Pædagogisk udvalg er, at alle med tilknytning til og berøringsflade med Lolland-Falsters Lærerkreds kan få informationer og ny viden om de aktuelle pædagogiske debatter, temaer og beslutninger der vedrører det pædagogiske felt, inspirere TR, AMR og lærere (og gerne ledelsen) til at prioritere pædagogiske debatter lokalt, samt arrangere mindst et årligt medlemsmøde med et pædagogisk tema.

 

Lolland-Falsters Lærerkreds har valgt at have fokus på følgende temaer i perioden 2018-2020:

 

  • Inklusion
  • Professionsidealet
  • Nye fælles mål
  • Læringsplatforme

Se link til højre for at læse hele kommissorium.

Diverse links