Formandens beretning fra generalforsamlingen

Læs her Birger Petersens sidste mundtlige beretning fra årets generalforsamling.

Målgruppe