Kredsnyt 6 2020

Heri kan du læse om arbejdstid- og opgaver efter nu, lokale arbejdstidsaftaler i begge kommuner, ferie næste år og 1. maj.

Målgruppe