Fraktion 4 Referater

7. marts 2017

Pensionistklubben – kreds 68

Styrelsesmøde torsdag den 7.marts 2017 kl. 9.45

3F Maribo

 

Referat:

1. Referatet fra den 22 11. 2016 godkendt

2. Bordet rundt - Ove fortalte om kontakt med Sund-og bælt. Sofieskolen er booket 4 timer – foredraget tager 2½ afhængig af spørgelysten.       

3. Årets arrangementer:

 • Visual Climate Center 19.1. 25 deltagere
 • Lungholm 14.3 42 deltagere. 9 tilmeldt 7.2 skal have penge tilbage. Jytte indsamler konto.nr og kontakter Heidi.
 • Generalforsamling 4.4 Reminder ud i uge 12. Dorthe tjekker lige med Maribo at det er i orden.
 • Skatteøen 27.4  Reminder i uge 14

4. Generalforsamling den 4.april

Forslag om én julefrokost. Kirsten udarbejder forslag på baggrund af vores drøftelse. Ingen ledsagere – af pladshensyn, underholdning sange oplæsnng og musik.

Andet praktisk. Vi prøver at begrænse forbruget af papir. Dorthe undersøger mulighederne på Teatret og Ove laver powerpoint på sin bærbare.

5. Kassererens punkt med regnskab. Kirsten fremlagde årsregnskabet fra 2016.

6. Møde i det forpligtende samarbejde  21.2  Dorthe og Kirsten refererede fra mødet. Det er blevet besluttet at orientere alle i det forpligtende samarbejde om de arrangementer vi laver. Derfor sendes meddelelser/remindere fremover til DFPS’ medlemmer.

Der var ligeledes et ønske om et idekatalog fra vores områder. Vi starter med de steder vi har lavet ture til i første omgang. Den ansvarlige for turen noterer emner til næste gang.

7. Årsmøde 27.-28.2

Dorthe refererede fra årsmødet.

8. 2018-arrangementer. Første udkald. Fra 16 har vi gemt:

 • Kaj Munk i ord og viser
 • Horreby Lynd med naturvejleder
 • Frederiksborg – Fredensborg
 • Kbh – Arbejdermuseet – Det jødiske samfund
 • Rügen
 • Hansestäder
 • Bad Boberon
 • Det sorte Museum og borgen i Gedser
 • Maribo Domkirke og Pilgrimshuset
 • Sangaften med Finn Jørgensen
 • Sixtus
 • Geocenter Møn

 9. Eventuelt herunder næste møde

 • Kalendere. Anne samler navne og bestiller. Deadline april
 • Kørsel – Dorthe får kørselsgodtgørelse til årsmødet.
 • Pensionistkurser. Deadline 15.3
 • Medlemsoversigten: 33 udmeldte/ 23 nye medlemmer
 • Ny oversigt over hvorfor man skal være medlem. Sættes på hjemmesiden
 • Brochuren drøftedes
 • 2. person til arrangementerne: Generalforsamling: Kirsten. Skatteøen:Dorthe. Lyttesholm:Ove. Frederiksdal:Kirsten. Andelslandsbyen: Ragnhild. Foredrag Sprogø: Jytte. Tur Sprogø: Jytte. Sukkerfafrikken: Hans Peter.
 • Næste møde 18.4 kl.9.30 på kredskontoret.

 

Evt. afbud sendes til tlf 30351516 eller doraage@post.tele.dk