Fraktion 4 Referater

5. marts 2015

Pensionistklubben – kreds 68

Styrelsesmøde torsdag den 5.marts 2015 kl. 9.30

på kredskontoret. 

 

Referat:

Vi ønskede Heidi tillykke med fødselsdagen

1. Referatet fra den 16.12.14 og ikke 16.11 blev godkendt.

2. Årets arrangementer:

 • Visual Climate Center 29.januar. 25 deltagere hørte sidste nyt om klimaet og meget andet ved en inspirerende oplægger.
 • Film i farver 17.3. 18 tilmeldinger er for lidt, så vi må desværre aflyse. Dorthe laver aflysning med besked om at sende kontonummer til Hans Peter. Jytte kontakter skolen. Hans Peter kontakter Finn og sender et par flasker vin for ulejligheden. Hans Peter indsamler kontonumre og sender dem samlet til Heidi.
 • Gl.Avernæs 2.-4.6. Der sendes reminder ud i uge 11.
 • Femern. Ove havde et tilbud med om halv pris på morgenmadsbuffet. Bilag

3. Generalforsamling 24.3

Henrik har sagt ja til at være dirigent.

Heidi retter vedtægter til. Der er ændring i §5 vedtaget i 2014

4. Kassererens punkt med regnskab

Kirsten deltager ikke i generalforsamlingen og vil kigge endnu en gang på regnskabet.

5. 2016-arrangementer:

Det myldrede med forslag:

 • Bøtø-nor
 • Kaj Bo Munck, Daubjerg
 • Finn Jørgensen, Revy
 • Hven
 • Fejø
 • Frederiksdal
 • Bøtø fuglestation, efterår
 • Maribo-søerne
 • Borgcentret i Vordingborg

6. Eventuelt herunder næste møde

 • Næste møde tirsdag den 28.4 kl. 9.45 i Maribo
 • Punkt til næste møde: revidering af seniorfolderen.

 Evt. afbud sendes til tlf 30351516 eller doraage@post.tele.dk