Fraktion 4 Referater

3. marts 2016

Styrelsesmøde torsdag den 3.marts 2016 kl. 9.45

Restaurant Victoria Maribo

Referat:

 

  • 1. Referatet fra den 8 dec. 2015 godkendtes

Derudover gjorde Dorthe opmærksom på at det er tid til tilmelding på Seniorkurser og Kredsens generalforsamling.

2. Årets arrangementer:

Finn Jørgensen 9.3. Der er 32 tilmeldte. Hans Peter sender deltagerliste til alle.Jytte bager kager og medbringer servietter. Hans Peter køber kopper. Kirsten Te og vi mødes kl 18.30. Der gøres opmærksom på at arrangementet starter kl. 19.30.

3. Generalforsamling den 7.april

Alle villige til genvalg. Det er slået op diverse steder.

Kirsten har afleveret regnskab til Dorthe, der tager det med.

4. Kassererens punkt med regnskab.

 

F4

Udgifter

Indtægter

Over-underskud

Overskud

Overført

 

33057,56

 

 

Tilskud

 

83000,00

 

 

Julefrokost,medlem

 

100,00

 

 

Møde-porto

968,00

 

 

 

Forskud-Hven

15000,00

 

 

 

Revy 23 medlem

 

1725,00

 

 

 

 

 

 

 

 

15968,00

117882,56

 

101914,56

 

5. 2017-arrangementer

Kaj Munk i ord og viser med Peter Abrahamsen og Hans Henrik ?

Femern rundt

Sukkerfabrikken/museet

Lyttesholm+naturvejleder

Lungholm

Femernbælt – Rødby

Horreby Lyng+naturvejleder

Helsingør

                Dokkerne

                Naverstuen

                Søfartsmuseet

Roskilde

                Vikingeskibsmuseet

                Domkirken

                Glasværk

Helsingør+Roskilde med overnatning på Frederiksdal

Andelslandsbyen

København

                Den blå planet

                Arbejdemuseet

Fredensborg

Rügen

Hansestäder              

6. Eventuelt herunder næste møde

Næste møde onsdag den 13.4. kl. 9.30 på Kredskontoret.

Evt. afbud sendes til tlf 30351516 eller doraage@post.tele.dk