Fraktion 4 Referater

28. april 2015

Pensionistklubben – kreds 68

Styrelsesmøde tirsdag den 28.april 2015 kl. 9.46

Ebsens Hotel 

Referat:

1. Referatet fra den 5.3. og 24.3.15 godkendtes.

2.  Årets arrangementer:

 • Generalforsamlingen 24.3. 35 deltagere. Udgift: 5248,13 kr.
 • Møns Klint 6.maj. 2x20 deltagere. Fra styrelsen deltager Kirsten på tur 1 og Anne på tur 2. 9 på venteliste. Vi aftalte ny tur enten 8. eller 10.6. Ove, Jytte, Dorthe og Ragnhild deltager fra styrelsen.
 • Gl .Avernæs 2.-4.6 Aflyst med beklagelse fra flere sider.
 • Femern 11 august. Fra styrelsen deltager Anne, Jytte, Ove, Dorthe, Kirsten og evt. Ragnhild.

3. Styrelsens deltagelse i arrangementer og tilmelding. Det besluttedes at vi fremover skriver i referatet hvem, der fra styrelsen deltager i turene.

4. Kassererens punkt med regnskab. Vi afventer det aktuelle regnskab.

5. 2016-arrangementer

 • Sept/ okt.: Bøtø-nor og Gedser fuglestation, Anne
 • Jan:  Kaj Bo Munck, Søren Daubjerg, Ove
 • Marts: Finn Jørgensen, Revy, Hans Peter
 • August: Hven, Kirsten
 • Maj: Fejø med cykler, Ragnhild
 • Juni: Gl. Avernæs, Dorthe
 • Aug/sep: Maribo-søerne, Borgø, Ove
 • April: Borgcentret i Vordingborg, Jytte
 • Lyttesholm 2017

6. Revidering af seniorfolderen. Folderen udleveredes og tages op på næste møde.

7.  Eventuelt herunder næste møde

 • Dorthe har fået seniorkursus på Frederiksdal.
 • Kirsten refererede fra møde i Pensionistforum
 • Vi har modtaget tilbud om foredrag fra Adam Jørgensen.
 • Kalendertilbud. Flere er kommet for sent, hvilket har afstedkommet stort arbejde for kredsens sekretær Heidi.
 • Der skal fremover betales lokaleleje på Hotel Ebsen, med mindre vi spiser frokost efter mødet.
 • Referat fra Greta Jørgensen
 • Flere har haft problemer med at åbne reminder om turen til Møns Klint.
 • Næste møde mandag den 22.juni kl. 9.30 på kredskontoret.

 

 Referent: Dorthe