Fraktion 4 Referater

25. oktober 2016

 

Styrelsesmøde tirsdag den 25.oktober kl 9.30 på Kredskontoret

Afbud: Anne og Ragnhild

 

Referat:

1. Referatet fra den 7.september godkendt.

2. Meddelelser bordet rundt.

Dorthe havde fået en invitation til en tur til Sverige.

3. Årets arrangementer:

  • Tur til Gedser og Pumpestationen i Marrebæk. 22 deltagere. En superfin tur.
  • Julefrokoster: Reminder til Maribo Søpark ud i uge 44.

4. Kassererens punkt med regnskab

2016

Indtægter

Udgifter

Over/underskud

Overførsel fra 2015

33157,56

 

 

Tilskud fra kreds 68

83000,00

 

 

Revy 33 personer

2475,00

3825,21

-1350,21

Kørsel

 

196,02

 

Møde

 

256,00

 

GL.A 30+5 personer

72500,00

94529,90

-7029,00

Hven 52+13

26000,00

55985,00

-3985,00

Frimærker

 

968,00

 

Borgcentret 24

3600,00

3625,00

-25,00

Miss saigon 49+2

13965,00

13570,00

785,00

Generalforsamling 45

 

5287,50

 

Kager og servietter

 

100,00

 

Fejø 16

5680,00

5175,00

205,00

AMN

2000,00

1430,00

 

Lokaleleje Maribo

 

100,00

 

Anemonen 29

5800,00

6575,00

-775,00

Gedser  22                            2200,00               1560,00

Styrelsen frokost                                                  280,00

                                                                                                     

 

                                           250947,56           193642,63                57304,93

 

 

Overskud lige stort nok. Vi har været lidt forsigtige, måske på grund af underskuddet i 2014. Vi vil prøve at ramme bedre i 2017.

Dorthe får dækket kørsel til årsmødet.

5. Drøftelse af julefrokost(erne) i 2017.

Enighed om at præsentere forslaget på kommende julefrokoster. Vi satser på Kulturværket i Maribo som stedet.

6. Møde i det forpligtende samarbejde. Kirsten og Dorthe deltog.

Pensionisternes frivillige arbejde drøftedes på mødet den 6.10.

Henrik inviteres til næste styrelsesmøde for at informere om udbredelsen i vore 2 kommuner.

 7. 2017-arrangementer

19.1: kl 13Visual Climate Center. Dorthe, foredrag 2000, kaffe 69, max. 40 Deltagere betaler 50 kr

7.2.: kl 13Lungholm. Jytte, 1½-2 timers rundvisning. Pris 2000 kr. Max. 30. Deltagerbetaling 50 kr

Apr.: Generalforsamling, Dorthe. Vi foreslår 30.3, 4.4 eller 6.4

Apr.: Skatteøen, Dorthe. Sprøjtehusteatret Dorthe vælger dato.

23.5: kl 13-15 Lyttesholm. Jytte. Naturvejleder Rasmus Romme Medbragt madpakke spises inden. 3.5 km’s gåtur i vekslende terræn. Derefter kaffe. Deltagerbetaling 50 kr.

18.-21.6: Frederiksdal med besøg i Helsingør. Dorthe. John’s busser har givet tilsagn om ikke over 30.000 kr for kørsel.

     Timm har taget kontakt til:

     Mosede Fort plus frokoststed

Koneloftet 10 kr. pr. person

                Søfartsmuseet lukket mandag

                Naverhulen er bestilt uden spisning

                Mangler

                Historisk rundvisning ved Donatsky i Helsingør

                Turbåd på Lyngby sø med frokost

Pristilbud: enkeltværelse 998 (748.5) dobbelt 1198 (898,5) incl morgenbuffet, Middag 2 retter 265.(198,75)

8.8: kl.9-18 Andelslandsbyen. Jytte. Ti-to 10-16, 105 pr person ved 50 pers. Rundvisning 1½ timer 3 grupper á 600 kr bestilt. Frokost på Madam Blå: Forloren hare. Bus bestilt hos John. Dobbeltdækker 9562 kr. Enkelt 6850 begge incl moms. Starter på Cementen.

Ti/on september: Pigerne på Sprogø. Ove. Max. 52 personer. Henning Christiansen,Carsten Enø Nielsen. Smørrebrød og drikkelse kan indtages på Øen. Ove har kontakten. Bus 10.000 incl moms.

Nov: Sukkerfabrikken/museet. Ragnhild. Rundvisning. Max. 30 Ikke for gangbesværede. Der kan ikke laves endelig aftale før sep.17.

Uge 48/49: Julefrokost(er)

8. Eventuelt

Hans Peter tilbød at stå for al tilmelding. Det drøfter vi næste gang.

Næste møde 22.11 på Kredskontoret. Henrik starter 9.30. Så meget som muligt klar til brochure.