Fraktion 4 Referater

18. april 2017

Pensionistklubben – kreds 68.

Styrelsesmøde tirsdag den 18.april 2017 kl. 9.30

på Kredskontoret

 

Referat:

Afbud : Kirsten

1. Referatet fra den 7.3. 2017 godkendt

2. Bordet rundt.

 • 3 udmeldelser
 • Man kan ikke melde sig ud ved at undlade at betale kontingent. Gruppeliv er ikke en mulighed efter udmelselse.                       

3.   Årets arrangementer:

 • Lungholm 14.3 42 deltagere. 36 betalende. 5 (9) skulle have penge retur.   
 • Skatteøen 27.4  24 deltagere. Besluttet at sætte kontonr. på ved remindere
 • Frederiksdal 18-20.6 Reminder i uge 17.
 • Lyttesholm Naturcenter 23.5 Reminder i uge 19. Jytte undersøger om der er antalsbegrænsning i tilfælde af dårligt vejr.

4. Generalforsamling den 4.april Evaluering

Tilfredshed med generalforsamlingen. Vi skal være opmærksom på lokaleleje mm. til Kulturværket. Ingen musik 1.gang evt klaver, hvis nogen kender nogen, der kan spille (julefrokost)

5. Kassererens punkt med regnskab.

 

 

Indtægter

Udgifter

Tilskud

83000,00

 

Overført

41149,18

 

 

 

 

Vcc 26

1240,00

3725,00

Porto

 

480,00

Lungholm 42

1800,00

2000,00

Retur

 

450,00

Kørsel

 

1489,66

Lokaleleje

 

100,00

 

 

 

 

127239,18

8244,66

 

 

 

Overskud

118994,52

 

 

 

 

 

6. Idekatalog fra vores områder. Vi starter med de steder vi har lavet ture til i første omgang. Den ansvarlige for turen noterer emner til næste gang.  Et foreløbigt fast punkt.

7. 2018-arrangementer.

 • Kaj Munk i ord og viser Udgår
 • Horreby Lyng med naturvejleder
 • Frederiksborg – Fredensborg Udgår
 • Kbh – Arbejdermuseet – Det jødiske samfund – det jødiske museum – Cisternerne – Davidssamlingerne -  Ove
 • Rügen Beslutning næste møde
 • Hansestäder Beslutning næste møde
 • Bad Boberon Beslutning næste møde
 • Det sorte Museum og borgen i Gedser Rhodendendronhaven
 • Maribo Domkirke og Pilgrimshuset  Ragnhild
 • Sangaften med Finn Jørgensen Hans Peter
 • Sixtus Beslutning næste møde
 • Geocenter Møn Kør-selv Jytte
 • Hylddalen
 • Foredrag Dansk-Vestindien
 • Generalforsamling
 • Julefrokost

8. Eventuelt herunder næste møde

1.juni 2017 hos 3F

 

Evt. afbud sendes til tlf 30351516 eller doraage@post.tele.dk