Fraktion 4 Generalforsamling

Generalforsamling 2016

Generalforsamling i

Lolland-Falster Lærerforenings F4

torsdag den 7.april 2016 kl. 11-13 på

”Kulturværket” Maribo

 Foreløbig dagsorden:

  1.  Valg af dirigent og referent
  2. Forretningsorden
  3. Godkendelse af endelig dagsorden
  4. Formandens beretning
  5. Fremlæggelse af regnskab
  6. Indkomne forslag
  7. Valg af formand, 4 styrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
  8. Eventuelt

Forslag til generalforsamlingen sendes til Dorthe Jørgensen senest 23.marts 2016.

Tilmelding til spisning efter generalforsamlingen til Dorthe Jørgensen på

tlf. 30 35 15 16 eller doraage@post.tele.dk i uge 10 (7.3 – 13.3)