Ferie

    

Ferien sommeren 2020 - overgangsordning

 

Ferie optjent i perioden 01.01.-31.08.2019 afholdes i perioden 01.05.-31.08.2020.

For fuldtidsansatte i hele perioden har man optjent 16,64 dage.

For deltidsansatte reduceres timerne forholdsmæssigt.

Da begge kommuner holder lukket i 4 uger i perioden 6.-31. juli 2020, kommer man til at mangle dage til afholdelse.

Derfor er det aftalt i begge kommuner, at man holder 16 feriedage og 4 0-dage.

De overskydende 0,64 dag og anden overskydende ferie, hvis man har det, bliver automatisk overført til Ny ferie som træder i kræft 1. september 2020 (Når den nye Samtidighedsferie starter).

I Guldborgsund ligger 0-dagene 6.-9. juli og feriedagene 10.-31. juli.

I Lolland ligger ferien 6.-27. juli og 0-dagene 28.-31. juli.

Hvis du har fået ny arbejdsgiver i 2019, så har du inden 1. maj 2020 modtaget feriemeddelelse, som skal bruges i forbindelse med ferie, som afholdes i ferieåret i ovennævnte periode.

Du kan bestille dine feriepenge på Borger.dk: https://www.borger.dk/Sider/Oversigt-ferie.aspx

 

Hvis du er nyansat i 2019

Hvis du ikke har været beskæftiget hele 2019, så vil der ske løntræk i den del af ferien, hvor du ikke har optjent ferie hos din nuværende arbejdsgiver.  – der kan så være mulighed for dagpenge (ved medlemsskab af a-kasse).  

Du kan læse om feriedagpenge her: https://www.borger.dk/arbejde-dagpenge-ferie/Dagpenge-kontanthjaelp-og-sygedagpenge/Feriedagpenge

NB! Det er meget vigtigt, at du kontakter a-kassen/jobcentret vedrørende dette - inden feriestart

 

Anvendelse af feriepenge:

Du anvender dine feriepenge i følgende rækkefølge: 

  • Du anvender først ferie med løn
  • Derefter anvender du evt. ferie fra tidligere arbejdsgiver.
  • Så anvender du feriedagpenge (kræver medlemskab af a-kasse)
  • Til sidst melder du dig ledig i Jobcentret og får dagpenge (kræver medlemskab af a-kasse og optjent ret til dagpenge).

I dagpengeperioden må du ikke holde/tage på ferie – man skal kunne klare rådighedsforpligtelsen.

  • Spørg i kredsen, 54 82 25 64
  • Spørg i a-kassen, 70 10 00 18

Vær opmærksom på reglerne for erstatningsferie ved sygdom under ferie. Læs mere her

Du skal snarest muligt melde sygdom, som skal lægeligt dokumenteres, til HR løn- og personale. 

Links  

På DLF’s hjemmeside (www.dlf.org) kan du læse mere om feriereglerne under ”Løn og vilkår” vælg ”ferie”, link:  http://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/ferie

På LAKAs (tidligere DLF A) hjemmeside ( www.laka.dk) kan du læse mere under ”jeg skal holde ferie”, link: https://laka.dk/din-situation/ledig/ferie/

Forhandlingsfællesskabet har forskellige informationsfoldere og vejledninger på liggende på deres hjemmeside: http://www.forhandlingsfaellesskabet.dk/pjecer/pjeceliste.aspx?tema=1076

Rigtig god ferie

 

Karina Ørum og Heidi Johansen