Aftaler Lolland kommune

MED-aftale

 

MED-aftalen i Lolland kommune


Lolland Kommunes MED-aftale udstikker rammerne for samarbejdet i kommunens MED-udvalg. MED står for medbestemmelse og medindflydelse.

Aftalen omfatter alle ansatte i Lolland Kommune og gør det muligt at tilpasse det loka-le samarbejde til lokale forhold. Det vigtigste formål er at forbedre og udvikle samarbej-det. Udgangspunktet er, at alle medarbejdere har ret til medindflydelse. Fordi det er na-turligt at have indflydelse på sin arbejdsplads. Fordi medindflydelse er nødvendig for at opnå arbejdsglæde og tilfredshed, hvilket igen er nødvendigt for at de enkelte enheder kan løse deres opgaver bedst muligt.

Alle MED-udvalg består af to parter: Medarbejdersiden og ledelsessi den. Aftalen aner-kender, at parterne kan have modsatrettede interesser, hvilket gør samarbejdet endnu mere nødvendigt. I Lolland Kommune kan hovedudvalg og områdeudvalg mødes med politikerne i byrådet - og i fællesskab drøfte MED-udvalgenes arbejdsområde, nemlig arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøspørgsmål.


MED-aftale

 

 

 

 

 

Medaftale 2019