Aftaler Lolland kommune

AMR-aftale

 

Arbejdsmiljørepræsentanten


Formål:
Formålet er at styrke arbejdsvilkårene for sikkerhedsrepræsentanter og samtidig styrke deres rolle i arbejdet. Dette betyder samtidig at arbejdsmiljøet i kommunen styrkes og at sikkerhedsrepræsentanter medvirker til at udvikle kommunen i en positiv retning og gøre Lolland Kommune til en attraktiv arbejdsplads.

Aftalen:
Aftalen omfatter samtlige medarbejdervalgte sikkerhedsrepræsentanter i Lolland Kommune.

Aftalen er indgået indenfor rammerne af rammeaftale om Medindflydelse og medbe-stemmelse indgået mellem KL og KTO og den lokale MED-aftale gældende for Lolland Kommune.