Kreds 68 AMR

Arbejdsmiljøudvalg

 

Arbejdsmiljøudvalget


Arbejdsmiljøudvalget holder hver måned møde bl.a. med deltagelse af kredsens konsulent. Her drøftes tendenser ved henvendelser til kredsen, og om der skal sættes initiativer i gang overordnet set.

Udvalget behandler også aktuelle emner i forhold til hele arbejdsmiljøområdet