Pressemeddelelse september 2018

Pressemeddelelse vedr. budgetforliget i Guldborgsund Kommune for 2019 (-2022):

Cadeau til forligspolitikerne – og stort tillykke til børn og unge i Guldborgsund Kommune!

Tirsdag d. 4. september 2018 indgik næsten alle partier og lister i Guldborgsund Kommune et budgetforlig for 2019 (-2022), der blandt andet tilfører ekstra millioner til ansættelse af ca. 30 ekstra lærere og pædagoger i kommunens folkeskoler og daginstitutioner. De ekstra millioner har baggrund i konkrete indsatser, som Børn, Familie og Uddannelsesudvalget har haft som målsætninger og på ønskesedlen til budgetforhandlingerne for 2019. Det ser nu ud til at blive en realitet, omend den endelige vedtagelse først sker på byrådsmødet d. 11oktober.

Ekstra midler til ansættelse af flere lærere i Guldborgsunds folkeskoler er absolut også stærkt tiltrængt. Gennem de senere år har Guldborgsund Kommune gennemført store besparelser – ikke mindst på skoleområdet. Antallet af lærere er således raslet ned. Gennem hele kommunens levetid er antallet af lærerårsværk faldet med mere 26,6 % - fra 514 årsværk i august 2007 til 377 årsværk i august 2016 samt yderligere fald 2017 og 2018. Elevtallet er faldet betydeligt mindre i perioden. Som en konsekvens heraf har lærerne i Guldborgsund Kommune blandt andet fået øget undervisningstiden dobbelt så meget, som Christine Antorini i sin hævdede lærernes bidrag til indførelsen af folkeskolereformen ville blive. Det har haft konsekvenser for såvel undervisningens kvalitet, lærernes arbejdsmiljø og elevernes udbytte af undervisningen. 

Lolland-Falsters Lærerforening hilser derfor budgetforliget meget velkommen. I lyset af en sundere økonomi i Guldborgsund Kommune, er der nu basis for at vende skuden, så der kan ske en tiltrængt investering i årene frem på børn- og ungeområdet. Lolland-Falsters Læreforening ser frem til udmøntningen af forligets ekstra ressourcer, og vi vil konstruktivt fortsætte den gode dialog og samarbejdet med såvel politikere som administrationen og lederforeningen om at udvikle folkeskolen i Guldborgsund kommune, forbedre lærernes mulighed for at lykkes med opgaven, forbedre lærernes arbejdsmiljø og skabe attraktive arbejdspladser. Alt sammen til glæde for elevernes læring, dannelse og trivsel. Det er der i øvrigt også potentielt et stort økonomisk rationale i.

Vi har længe været godt i gang – i samarbejde – med at udvikle og forbedre folkeskolen i Guldborgsund. Det sker blandt andet gennem en god løbende dialog, ”Partnerskabsaftalen”, hvor der er tilført ekstra 10 millioner kr. i en fireårig periode til tiltag, der ligeledes skal resultere i flere lærere - fortrinsvis. Vi har et godt samarbejde om implementeringen af Læringsplatformen Meebook, reduceringen af fælles mål og nu også Aula (Skole-intras afløser). Og som en konsekvens af OK 18-forligets ”En ny start” samarbejde, har Lolland-Falsters Lærerforening netop sået et frø til yderligere udvikling af samarbejdet på alle niveauer om udviklingen af kerneydelsen i folkeskolen. 

Lolland-Falsters Lærerforening hilser det velkomment, at politikerne begynder at gøre, hvad de siger eksempelvis i kommunalvalgkampe. Vi mener nu også selv at kunne tage del i æren for det indgåede budgetforlig, idet Lolland-Falsters Lærerforening, alle steder til alle tider, har slået på nødvendigheden af blandt andet sådanne investeringer i folkeskolen, som budgetforliget indebærer.

Vores håb – og målsætning er stadig, at vi kan binde alle de gode takter sammen til en egentlig professionsaftale mellem Guldborgsund Kommune og Lolland-Falsters Lærerforening før undersøgelseskommissionens udløbstid.

 

Birger Petersen

Formand Lolland-Falsters Lærerforening