Pressemeddelelse 5. oktober 2017

Slogan M Groent X 570X190

Pressemeddelelse:

Lolland-Falsters Lærerforening afholder to valgmøder for folkeskolens interessenter med folkeskolen som tema:

  • Torsdag den 26/10 kl. 16.30 – 19.00 på Hotel Falster, Nykøbing
  • Torsdag den 2/11 kl. 16.30 – 19.00    i Bangs Have, Maribo

På møderne vil vi give kandidaterne lejlighed til at fortælle, hvordan de vil varetage folkeskolens vilkår de næste fire år.

Vi vil også give folkeskolens interessenter lejlighed til sammen med kandidaterne at dykke ned i skolens aktuelle og centrale problemstillinger.

Møderne vil være tredelt:

  • Kort indledning hvor kandidaterne kan gøre rede for, hvorledes de vil ”give folkeskolen en stemme” i de næste fire år!
  • Fulgt op af en tematiseret workshop hvor man sammen med den enkelte kandidat drøfter forskellige temaer – såsom undervisningens kvalitet, dannelse, samarbejde i skolen, inklusion, lærerrekruttering, folkeskole/privatskole mm.
  • Afsluttende med en paneldebat.

Møderne i Guldborgsund og Lolland ledes henholdsvis af redaktørerne David Arnholm og Torsten Elsvor.

Alle af os bekendte partier og lister har fået og har stadigvæk tilbud om deltagelse. 

Se vedhæftede invitationer og Lolland-Falsters Lærerforenings pjecer.

 

For yderligere oplysninger:

Henrik Hansen

Formand

Lolland-Falsters Lærerforening

54 82 25 64/61 33 09 16