Inklusion i normalundervisningen

 

I både Lolland og Guldborgsund kommune vægtes inklusion af elever med særlige behov højt. I Lolland-Falsters Lærerforening er vi opmærksom på udviklingen, både i forhold til vore elevers trivsel, faglig og socialt samt lærernes arbejdsmiljø.

Lolland-Falsters Lærerforening mener:

Inklusion kendetegnes ved at eleven er tilstedei almenundervisningen, deltager aktivt, oplever at have værdi for klassens fællesskab og har et højt læringsudbytte.

Fokus flyttes med andre ord fra barnet eller den unge og det særlige behov til læringsmiljøer og sociale fællesskaber og hvordan disse kan udvikles, så de understøtter alle børn og unges behov.