Kredsnyt 5 2018

Kære kolleger

Jeg ønsker jer alle en rigtig God Påske.

Lad os håbe på godt vejr i påskedagene og en:

Vi står med en truende lock-out foran os.

Den er som bekendt varslet til 10. april.

I går deltog din TR sammen med 9999 andre tillidsvalgte fra alle de offentlige ansattes faglige organisationer i et stormøde i Fredericia.

Her blev der arbejdet videre med at koordinere, hvordan vi lokalt skal forholde os og hvilke aktiviteter der skal sættes i gang – hvis den varslede lock-out bliver til virkelighed.

Det er vores håb, at den ikke bliver ført ud i livet.

Men sker det, så er fagbevægelsens styrke stor - gårdsdagens møde bekræftede dette, ligesom sammenholdet mellem fagforeningslederne tydeligt kom til udtryk fra scenen.

Det viser sig også, at der er meget stor opbakning til de offentlige ansattes rimelige krav i langt den største del af befolkningen.

Jo større presset er på arbejdsgiverne – jo større chance er der for, at de indgår i reelle forhandlinger og bidrager til at finde en løsning på en konflikt, som ingen har interesse i bryder ud!

Du kan bidrage til presset ved at gå ind på:

 https://bakop.enloesningforalle.dk/

Og følg med på kredsens facebook side:

https://www.facebook.com/Lolland-Falsters-L%C3%A6rerforening-277931815745927/

DLF, kredsen og TR vil holde dig direkte løbende orienteret om situationen, og hvordan du skal forholde dig, når og hvis lock-out’en nærmer sig.

 

Kære kolleger

Som I sikkert ved, er min sidste arbejdsdag som formand for Lolland-Falsters Lærerforening den 31/3/2018, og dette dermed ”mit” sidste Kredsnyt.

Det har været et meget stort privilegium for mig at få lov til at være jeres formand gennem 8 år og få lov til at være faglig aktiv i Danmarks Lærerforening i 38 år.

Hjertelig tak for det gode samarbejde med jer kolleger og medlemmer, AMR, TR, kredsstyrelsen, skoleledere og alle andre samarbejdspartnere.

GOD KAMP!

Henrik Hansen

Formand