Kredsnyt 4 2018

Den Nye Kreds 2018 Beskaaret

Kære kolleger

Generalforsamlingen 15/3 var velbesøgt, blev godt afviklet, og vi tog flere vigtige beslutninger:

Beretningerne blev godkendt, og både de skriftlige og den mundtlige kan læses på kredsens hjemmeside.

Under beretningen vedtog generalforsamlingen to resolutioner:

”Aftalte vilkår”

”Styrk kerneopgaven”

-          som begge er vedhæftet dette kredsnyt, og som i dag sendes til byrådsmedlemmerne i Lolland- og Guldborgsund Kommuner.

Generalforsamlingen godkendte regnskab og det kommende års kontingent.

Før valget til den nye kredsstyrelse besluttede generalforsamlingen at godkende det fremlagte forslag til vedtægtsændringer, som bestemmer, at kredsstyrelsen fremover skal bestå af seks medlemmer mod de nuværende syv.

Der var kampvalg i forbindelse med valget til kredsstyrelsen og til næstformandsposten.

Valgene faldt således ud:

  • Birger Petersen, Formand og kongresdelegeret
  • Susanne Køhler, Næstformand, kongresdelegeret og fællestillidsrepræsentant - Lolland
  • René Rygaard, Kongresdelegeret og fællestillidsrepræsentant - Guldborgsund
  • Karina Pedersen, Kredsstyrelsesmedlem
  • Kim Due Christiansen, Kredsstyrelsesmedlem
  • Birgitte Bertelsen, Kredsstyrelsesmedlem
  • Karina Harms Christensen, 1. suppleant til kredsstyrelsen
  • Bo Gunthel, 2. suppleant til kredsstyrelsen    

Et meget stort tillykke til den ny kredsstyrelse!

 

Henrik Hansen

Formand      

                                           

Følg os på hjemmesiden: http://kreds68.org/

og på Facebook: https://www.facebook.com/Lolland-Falsters-L%C3%A6rerforening-277931815745927/