Kredsnyt 8 2018

Så er det nu! Urafstemning om OK-forliget 2018

Urafstemningen er i fuld gang. Mange medlemmer på Lolland-Falster har allerede afgivet sin stemme. Helt præcist har 400 medlemmer ud af 729 stemmeberettigede afgivet sin stemme tirsdag d. 29. maj kl. 16.55, hvilket giver en stemmeprocent på 54,9 %.

Men, vi skal meget højere op – så tæt på 100 % som muligt. Kredsen udlodder en præmie til skolen/arbejdspladsen med den højeste stemmeprocent og en præmie til skolen/arbejdspladsen med flest afgivne stemmer.

I Kredsnyt nr. 7 anbefalede en enig kredsstyrelse at stemme ja til forliget. Nu skal du selv tage stilling. Stemmer du med hjernen, med hjertet, en blanding eller af en helt anden årsag? Hvad du end ender med at stemme – og hvorfor, er naturligvis helt og aldeles din egen afgørelse.

Kredsstyrelsen har dog to forhåbninger og opfordringer i den forbindelse:

- AT DU STEMMER og

- AT DET SKER PÅ BAGGRUND AF ET ”REELT OG OPLYST” GRUNDLAG

Jeg opfordrer derfor til, at alle sætter sig godt ind i forliget, at der foregår gode drøftelser, diskussioner og meningsudvekslinger på skolerne og i faglig klub. Kredsstyrelsen deltager gerne i møder i faglig klub, ligesom du altid kan stille spørgsmål til din TR og kredsen.

En høj stemmeprocent er vigtig fordi:

  • Den legitimerer DLF/LC som en stærk forhandlingsvaretager
  • Den lægger et stort pres på begge parter om at realisere det aftalte. Her specielt mht. arbejdstidsdelen:

Et forpligtende afdæknings- og forhandlingsforløb i OK-perioden om muligheder og udfordringer med arbejdstidsreglerne” (undersøgelseskommissionen og periodeforhandlinger samt aftalen om ”Ny start”).

”Det er kun et stærkt fællesskab, der kan sørge for, at resultatet af afstemningen bliver omsat til noget brugbart.” (Jenny Bøgvad Folkeskolen nr. 10, 24. maj 2018)

Du kan læse om forliget i indstikket i ”Folkeskolen” nr.10, 24. maj 2018. 

Du har fået tilsendt et afstemningslink til din medlemsmail. Du kan også stemme på ”Min side”

Du kan stemme indtil søndag d. 3. juni kl. 16.00

Du kan følge din skoles stemmeprocent på stemmebarometeret på DLF-Insite https://dlfinsite.dlf.org/OK18Stemmebarometer  (du kan anvende uni-log-in)

Valget er dit, men undlad ikke at stemme.

 

Med venlig hilsen

Birger Petersen

Formand

Lolland-Falsters Lærerforening