Kredsnyt 6 2018

Syrener 570X566

Kære kolleger

Det ser ud til, at foråret endelig er brudt igennem – ja, måske ligefrem sommeren.

Den nye kredsstyrelse er ligeledes brudt ud og klar til at præsentere sig:

Valgt på generalforsamlingen:

Formand - Birger Petersen

Næstformand og FTR Lolland - Susanne Køhler

FTR Guldborgsund - René Rygaard Jensen

Konstituering:

Formand arbejdsmiljøudvalget - Karina Pedersen

Formand Pædagogisk udvalg – Birgitte Bertelsen

Formand Kursus- og uddannelsesudvalget – Kim Christiansen

Kasserer – Kim Christiansen

Sociale medier mm. – Karina Pedersen

 

 

Planlægning af næste skoleår

Med foråret komme hører også planlægningen af næste skoleår. Grundlaget for planlægningen – Tryghedspapiret i Lolland og Administrationsgrundlaget i Guldborgsund – er desværre ikke klar endnu. Som bekendt har kredsen tidligere fremsendt anmodning om forhandling af en arbejdstidsaftale til begge kommuner med henblik på ikrafttrædelse næste skoleår. Begge kommuner har imidlertid ønsket at afvente resultatet af OK 18. Yderligere to gange 14 dages udsættelse af konfliktvarslerne og muligheden for en konflikt har betydet, at drøftelserne af grundlagene har været sat på stand by i begge kommuner.

Nu kan vi imidlertid ikke vente længere. Vi har derfor lavet aftaler med begge kommuner om planlægningsgrundlaget for næste skoleår – 25/4 i Guldborgsund og 9/5 i Lolland. Udgangspunktet er naturligvis indeværende års grundlag, evalueringen af dem samt lov 409 og bilag 4. Der er således helt grundlæggende forhold, der er uændrede i forbindelse med skoleårets planlægning, som man (altid) skal være opmærksom på. Det drejer sig først og fremmest om retten til at få en opgaveoversigt og retten til at få opgjort sin arbejdstid på årsbasis. Dialogen om opgaveoversigten er vigtig, for det er her, der er mulighed for at drøfte med ledelsen, om det ud fra de givne opgaver – og rammerne for deres udførelse, er muligt at lykkes med undervisningsopgaven, uden det går ud over kvaliteten. Det er i den sammenhæng vigtigt at pointere, at opgaveoversigten ”udarbejdes på baggrund af en dialog mellem ledelse og lærer, hvor der afstemmes forventninger til, om lærerens samlede arbejdstid er fyldt op med de tildelte opgaver” (lov 409). Drøftelsen skal altså finde sted forud for udarbejdelsen af opgaveoversigten – og løbende skoleåret igennem.

 

Din TR har, som tidligere år, modtaget materialer om skoleårets planlægning, herunder pjecen ”Gå i dialog med din leder om opgaveoversigten”. Hvis du ikke allerede har fået den, så spørg din TR.

Tryghedspapir og Administrationsgrundlag for 2018/19 udsendes til TR hurtigst muligt.

I ønskes hermed alle en god og konstruktiv planlægning af næste skoleår.

Med venlig hilsen

 

Birger Petersen

Formand