Kredsnyt 9 2017

Loentjek17slider

Kære kolleger

 

Løntjek

Som et led i den landsdækkende kampagne ”Er du OK” foretager vi løntjek for medlemmerne i ugerne 37 – 39 på følgende måde:

Uge 37 – TR på din skole står til rådighed for løntjek. Finder I frem til problemer, TR/ledelse ikke kan løse, samles disse sammen og medbringes til kredsens løntjek, som finder sted:

Uge 38 – Torsdag d. 21/9 kl. 15 – 17 enten i Bangs Have i Maribo eller på Kredskontoret i Nykøbing. Her er du velkommen til at møde op for at få foretaget et løntjek af en konsulent eller et kredsstyrelsesmedlem!

Uge 39 – samler vi op på de problemstillinger, vi har fået forelagt.

Vigtigt: Hvis du ikke arbejder på en folkeskole, har du selvfølgelig også mulighed for at få foretaget et løntjek: Kontakt din TR eller hvis du ikke har TR på dit arbejdssted - så kontakt kredskontoret direkte!

Succeskriterie for et løntjek: 0 fejl!

 

Få et overblik over din lønsammensætning ved at læse det vedlagte bilag for henholdsvis ansatte i folkeskolen i Lolland og Guldborgsund Kommuner.

KV17

I øjeblikket afholder vi løbende møder med kandidaterne i begge kommuner.

Når møderne er afholdt, beder vi kandidaterne kort beskrive deres skolepolitik på Facebook. Det kan du løbende følge med i på Facebook siden: Lolland-Falsters Lærerforening.

HUSK – du kan selv deltage aktivt i ”at give folkeskolen en stemme” ved at deltage i debatten om folkeskolen i forbindelse med kommunalvalget.

Aktuelt:

Undersøgelse af medlemmernes arbejdsforhold

Netop nu foretager DLF en undersøgelse af medlemmernes arbejdsforhold, som er en gentagelse af undersøgelse foretaget i 2013 og i 2015. Undersøgelsen vil være med til at danne grundlag for indsatsen for at varetage medlemmernes – dine interesser – både nationalt men også lokalt – idet kredsen får adgang til de kommuneopdelte resultater.

Kredsstyrelsen opfordrer dig derfor kraftigt til at svare på denne meget vigtige undersøgelse.

Danmark for velfærd:

Danmarks Lærerforening deltager i et fælles velfærdspolitisk initiativ. Grundtanken i initiativet er, at fagbevægelsen på tværs af den offentlige og private sektor er nødt til at stå sammen, hvis fremtidens velfærd skal sikres.

I den forbindelse afholdes der TR stormøde i Odense 4. oktober.

Kredsstyrelsen bakker op om initiativet og arbejder på at få så mange tillidsrepræsentanter som muligt til at deltage i mødet i Odense.

Du kan selv deltage i initiativet ved at deltage i underskriftindsamlingen her:

http://www.danmarkforvelfaerd.dk/

 

SKRIV UNDER OG STØT KAMPEN FOR ET STÆRKT FÆLLESSKAB OG BEDRE VELFÆRD.

 

Datoer:

 • Onsdag d. 13/9 kl. 16 – 17 på Kredskontoret i Nykøbing.
  • Medlemsmøde for interesserede debattører m.fl. Vil du være folkeskolens stemme ved kommunalvalget? Møde for medlemmer der i forbindelse med kommunalvalget er interesserede i at deltage i debatten om folkeskolen og lærernes arbejdsvilkår. Kontakt evt. din TR for yderligere information.
 • Torsdag d. 21/9 kl. 15 – 17
  • Løntjek Bangs Have i Maribo og Kredskontoret i Nykøbing
 • Torsdag d. 26/10 kl. 16.30 – 19.00 Valgmøde om folkeskolen på Hotel Falster, Nykøbing
 • Torsdag d. 2/11 kl. 16.30 – 19.00 Valgmøde om folkeskolen i Bangs Have, Maribo
  • Invitationer udsendes senere
 • Tirsdag d. 21/11 Kommunalvalg.
  • Sæt  X ved folkeskolen!
 • Mandag d. 27/11 kl. 16 – 19. 
  • Medlemsmøde for medlemmer, der ikke har deres hovedbeskæftigelse som folkeskolelærer. Invitation udsendes personligt i starten af oktober, men reservér datoen.

 

Medlemstilbud:

Fjerde bog i serien Pædagogisk rækkevidde er nu udkommet: Læring i praksis af Ole Lauridsen. Find den her: https://medlem.dlf.org/mypage.aspx?

 

God weekend!

Med venlig hilsen     

Henrik Hansen

Formand