Kredsnyt 7 2017

Kære kolleger

 

Skoleårets afslutning – og starten på et nyt!

Opgørelse af arbejdstiden

Når skoleåret slutter, slutter normperioden også, og din arbejdstid skal gøres op. Du har krav på at få en arbejdstidsopgørelse, så du får sikkerhed for, at du ikke har arbejdet mere, end du har fået løn for. Det er én af de værnsregler, regeringen inddrog i Lov 409.

For at forhindre problemer og konflikter er det en fordel, at du straks forholder dig til, om du er enig i arbejdstidsopgørelsen. Hvis ikke – henvend dig til din TR.

Opmærksomhedspunkter vedr. skoleårets planlægning og lærernes undervisningstid

Vær opmærksom på at alle dine undervisningstimer der på forhånd er muligt at fastlægge – herunder også eksempelvis lejrskoler og undervisning efter det udvidede undervisningsbegreb – skal på opgaveoversigten, idet opgaveoversigten reelt udgør et løntilsagn, og tillægget skal udbetales løbende.

 

Ungdommens Uddannelsesvejledning

Som bekendt er UU Lolland-Falster nedlagt og to nye kommunale UU’er dannet. Det betyder, at vi skal forhandle to nye forhåndsaftaler på plads.

UU Guldborgsund.

Vi og kollegerne på UU er meget tilfredse med, at vi har indgået en forhåndsaftale med UU Guldborgsund, som bl.a. indeholder, at UU vejledere på vores overenskomst bliver ansat som konsulenter. Det har længe været et stort ønske hos vejlederne, idet konsulentansættelse passer rigtig godt til UU vejledernes jobfunktion.

UU Lolland.

P.t er vi midt i et forhandlingsforløb med UU Lolland om en forhåndsaftale, og det er vores håb og forventning, at den falder på plads inden 1/7.

 

Ekstraordinær generalforsamling

Kredsen har, som før omtalt afholdt en ekstraordinær generalforsamling for at få valgt en suppleant til fællestillidsrepræsentant i Lolland. TR på Østofte Karina Harms Christensen blev valgt.

 Slogan M Groent X

KV17

I forbindelse med kommunalvalget 21. november har vi nu taget kontakt til de opstillede kandidater og partiers bestyrelser i begge kommuner med et ønske om et møde mellem partiet og kredsstyrelsen.

De første møder er nu aftalt.

Herudover inviterer vi også til de planlagte valgmøder:

Guldborgsund: Torsdag den 26/10 kl. 17 på Hotel Falster

Lolland: Torsdag den 2/11 kl. 17 i Bangs Have

 

Kredsstyrelsen har udarbejdet valgmateriale, som grundlag for møderne og vores valgkampagne. Vi planlægger nu forløbet af valgkampagnen i efteråret. Materialet udsendes til jer alle i august, og valgkampagnens forløb og aktiviteter offentliggør vi også i august måned.

 

Danmarks Lærerforening tilbyder:

  • Medlemsseminar som optakt til OK18 forhandlingerne             Alle medlemmer inviteres til at deltage i 11 regionale medlemsseminarer, hvis formål det er, at engagere, aktivere og forberede foreningens medlemmer på de kommende OK forhandlinger.                                                                             For medlemmer fra kreds68 afholdes mødet mandag den 28/8 kl. 9 – 16 i Ringsted. Hvis du er interesseret, så kontakt TR for yderligere oplysninger – også for oplysninger om frikøb. Tilmeldingsfrist 17/8.

 

  • Danmarks Lærerforenings Lærertræf 2017                           Træffet finder sted torsdag den 16/11 kl. 9.30 – 16 i Odense. Lærertræffet er et tilbud om faglig inspiration og kompetenceudvikling. Kontakt din TR for yderligere oplysninger.

 

  • Pædagogisk rækkevidde – gratis bogserie til download for medlemmer Bogserien Pædagogisk rækkevidde formidler viden, som lærerne kan bruge i det daglige arbejde i klasseværelset.

/medlem/medlemsfordele/blade-boeger-magasiner/gratis-bogserie-til-dlf-medlemmer

 

En kort status

Jeg må erkende, at vi heller ikke i dette skoleår nåede vores mål om at skaffe bedre arbejdsvilkår for lærerne i form af arbejdstidsaftaler i Lolland- og Guldborgsund kommuner.

Det skyldes ikke, at vi ikke har fremført grundig og stærk argumentation – og dokumentation - i forhold til nødvendigheden af aftalte arbejdsbetingelser og vilkår for lærerne.

Vilkår som giver jer mulighed for at arbejde professionelt, fleksibelt og med udstrakt grad af selvstændig tilrettelæggelse af arbejdstiden i samarbejde med ledelse og kolleger.

En forudsætning for at kunne fastholde arbejdsglæden og motivationen er, at man som lærer har en passende undervisningsopgave, der giver mulighed for at kunne forberede og efterbehandle undervisningen samt udføre den samlede læreropgave kvalitativt og tilfredsstillende for alle – ikke mindst for læreren selv.

Nu har vi alle i forbindelse med kommunevalget en stor opgave i at gøre det klart for de politikere, der nu lægger budgetter samt for de politikere, der bliver valgt til de kommende byråd, at folkeskolen er så økonomisk hårdt trængt, at det går ud over den kvalitet, vi som lærere kan levere, og at det arbejdsmiljø lærerne arbejder i har mangeartede negative konsekvenser. 

Men det er samtidig også vores opgave, at fortælle om det engagement lærerne har for at give eleverne den bedste uddannelse, synliggøre aktivitetsniveauet og fortælle om den høje kvalitet med hvilken undervisningen bliver gennemført.

 

Lolland-Falsters Lærerforening ønsker alle en God Sommerferie!

 

Med venlig hilsen     

Henrik Hansen

Formand