Kredsnyt 6

 

Kære kolleger

Kontingentet til Danmarks Lærerforening ”falder” 1. august 2017 – med virkning fra 1. juli 2017

Konsekvenserne af lockouten i april 2013 ophører 31. juli 2017.

Konfliktpengetanken (Særlig Fond) er igen fyldt op, og det betyder, at kontingentet til Danmarks Lærerforening normaliseres 1. august 2017.

I den mellemliggende 4-årige periode har kontingentet til Danmarks Lærerforening været ekstraordinært lavt for at kompensere for medlemmernes ekstraordinære betaling af hhv. konfliktlån eller konfliktkontingent til Særlig Fond.

Den samlede betaling til DLF (kontingent + konfliktlån/konfliktkontingent) har dog været 107 kr. større i perioden 1. august 2013 til 31. juli 2017 end kontingentet til DLF før 1. august 2013.

Det ændres nu!

Betaling af konfliktlån og konfliktkontingent ophører pr. 1. august 2017 og kontingentet til DLF normaliseres (= ”samme” beløb som tiden før 1. august 2013).

For medlemmerne af Lolland-Falsters Lærerforening betyder det, at 1. august 2017:

  • Skal alle medlemmer betale det samme beløb i månedligt kontingent (normaliseringen).
  • For alle medlemmer, der har betalt konfliktlån eller konfliktkontingent, falder det samlede beløb til DLF på 713 kr. pr. måned (gældende fra 1. januar 2017) med 107 kr. pr. måned.
    Kontingentet til DLF (centralt + lokalt) bliver således på 606 kr. pr. måned.  
  • For medlemmer, der ikke har betalt konfliktlån eller konfliktkontingent, normaliseres kontingentet (centralt + lokalt) ligeledes til 606 kr. pr. måned. Dette opleves som en stigning, men den mistede månedsløn og de 4 år med ekstraordinært lavt kontingent modsvarer beløbet til Særlig Fond, som medlemmer med konfliktlån eller konfliktkontingent har indbetalt.
  • Da Lolland-Falsters Lærerforening har kvartalsvis kontingentopkrævning opleves kontingentnedsættelsen/-ændringen allerede pr. 1. juli 2017

1. august 2017 vendes således tilbage til kontingenttilstande som før 1. august 2013.

Lolland-Falsters Lærerforening har i perioden 1. januar 2014 til 31. december 2017 hævet det lokale kontingent med i alt 49 kr. pr. måned. Derfor er det normaliserede kontingent pr. 1. august 2017 ikke helt identisk med kontingentet før 1. august 2013.

I den 4-årige periode har alle medlemmer bidraget med stort set samme beløb til genopfyldning af Særlig Fond, så vi igen står solidt rustet til overenskomstforhandlingerne i 2018.

  

Med venlig hilsen     

Birger Petersen

Næstformand/kasserer