Kredsnyt 8 2017

Slogan M Groent X 570X190

Kære kolleger

Nyt skoleår:

Et nyt skoleår er allerede godt i gang, og jeg håber, at I også oplever at være kommet godt i gang!

Velkommen til nye kolleger på skolerne og nye medlemmer i Lolland-Falsters Lærerforening.

Det bliver et skoleår, hvor der vil blive megen blæst om folkeskolen – kommunalvalget og OK18 vil selvsagt have stor betydning for jeres vilkår i folkeskolen og for jeres muligheder for at kunne arbejde professionelt og med stor arbejdsglæde. 

 

Opmærksomhedspunkter:

Tal med din TR om hvad du i forbindelse med skoleårets afslutning og et nyt skoleårs begyndelse skal være opmærksom på i forhold til årsopgørelse og opgaveoversigt mm.

I kredsstyrelsen er vi selvsagt opmærksomme på, at bestemmelserne i Tryghedspapiret i Lolland efterleves, og at aftalerne i Administrationsgrundlaget i Guldborgsund overholdes.

 

KV17

Som omtalt i Kredsnyt 7 afholder kredsstyrelsen i løbet af efteråret møder med kandidater til kommunalvalget. Kandidaterne har taget godt imod vores henvendelse både med tilsagn om dialogmøder og tilsagn om deltagelse i valgmøderne.  

Mødelisten ser p.t. sådan ud:

  • 17/8 Konservative Guldborgsund – er afholdt
  • 28/8 SF Guldborgsund
  • 5/9 Socialdemokratiet Guldborgsund
  • 18/9 Venstre Lolland
  • 19/9 Lokallisten Lolland
  • 20/9 Venstre Guldborgsund
  • og flere kommer til

Som en del af baggrunden for ovennævnte møder har vi udarbejdet tre pjecer omhandlende eleverne, undervisningen og lærerne. Pjecerne kan findes her:

http://kreds68.org/politik/kommunalvalg-2017

 

Vi afholder offentlige valgmøder med folkeskolen som tema:

  • Torsdag den 26/10 kl. 17 – 20 på Hotel Falster, Nykøbing
  • Torsdag den 2/11 kl. 17 – 20 i Bangs Have, Maribo

Invitation med program og deltagere fra partierne udsendes senere.  Sæt X i kalenderen!

Se også vedhæftede pressemeddelelse.

 

Vil du være folkeskolens stemme ved kommunalvalget?

Er du som medlem af Lolland-Falsters Lærerforening interesseret i at deltage aktivt i valgkampen og give folkeskolen en stemme, så inviterer vi til møder 7/9/17 i Bangs Have og 13/9/17 på Kredskontoret fra 16.00 til 17.00 Kontakt din TR om information. 

Følg i øvrigt aktiviteterne i forbindelse med valgkampen på vores hjemmeside: kreds68.org og Facebooksiden: Lolland-Falsters Lærerforening.

Med venlig hilsen     

Henrik Hansen

Formand