Legatet Marie Sofie Kristine Pedersens Minde

 

Et antal legatportioner er ledige. Legatet kan søges som boligstøtte til "enker efter og ugifte døtre af folkeskolelærere i Lolland Falster Stift, eller pensionerede folkeskolelærerinder samme sted fra". Portionerne uddeles til kvinder, hvor legatet skønnes ”at ville blive en væsentlig støtte under selvforsorg", eksempelvis til kvinder under uddannelse.

Legatet uddeles for ét år ad gangen.

Ultimo februar 2016 annoncer vi i Folketidende og i vores generalforsamlingsblad.

Derefter kan ansøgning indeholdende oplysninger om økonomi og evt. studieplaner fremsendes, så vi har den senest 1. april 2018.

Ansøgning sendes til:

Fondslegatet
Lolland-Falsters Lærerforening
Att: Birger Petersen
Gartnervænget 4
4800 Nykøbing F.