Ferieregler

 

       Ferieregler 2018 

 

 Afvikling af den kommende ferie:

Ferieåret er startet 1. maj 2018 og skal bruges til at afvikle ferie optjent i kalenderåret 2017. Ved fuldtidsbeskæftigelse i hele 2017 har man optjent 5 ugers ferie og 5 dages ferie kaldet 6. ferieuge. For en fuldtidsansat betyder det, at der er optjent 185 ferietimer og 37 timer i 6. ferieuge. For deltidsansatte reduceres timerne forholdsmæssigt.

I både Lolland og Guldborgsund kommune er de 5 uger placeret således:

  • 4 uger: Afvikles i sommeren 2018 i perioden 4. juli til og med 31. juli 2018.
  • 1 uge: Afvikles i uge 42 2018.

6. ferieuge kan med Ok 15 forliget afholdes som en hel uge eller som enkeltdage. Hvis 6.ferieuge dage afholdes på dage, hvor der ikke er planlagt arbejde nedbringer dette årsnormen.

For begge kommuner gælder følgende:

  • Hvis der ønskes udbetaling, vil dette ske ultimo maj 2019. Hver feriedag af 6. ferieuge har en værdi af 0,5 % af årslønnen.

 

Hvis man har fået ny arbejdsgiver i 2017, så har man inden 1. maj 2018 modtaget feriemeddelelse, som skal bruges i forbindelse med ferie, som afholdes i ferieåret 2018/2019 (perioden 1. maj 2018 til 30. april 2019).

Man kan bestille sine feriepenge på Borger.dk: https://www.borger.dk/Sider/Oversigt-ferie.aspx

 

Hvis man er nyansat i 2017

Hvis man ikke har været beskæftiget hele 2017, så vil der ske løntræk i den del af ferien, hvor man ikke har optjent ferie hos sin nuværende arbejdsgiver.  – der kan så være mulighed for dagpenge (ved medlemsskab af a-kasse).  

Man kan læse om feriedagpenge her: https://www.borger.dk/arbejde-dagpenge-ferie/Dagpenge-kontanthjaelp-og-sygedagpenge/Feriedagpenge

 NB! Det er meget vigtigt, at man kontakter a-kassen/jobcentret vedrørende dette - inden feriestart

 

Anvendelse af feriepenge:

Man anvender sine feriepenge i følgende rækkefølge: 

  • Man anvender først ferie med løn
  • Derefter anvender man evt. ferie fra tidligere arbejdsgiver.
  • Så anvender man feriedagpenge (kræver medlemskab af a-kasse)
  • Til sidst melder man sig ledig i Jobcentret og får dagpenge (kræver medlemskab af a-kasse og optjent ret til dagpenge).

I dagpengeperioden må man ikke holde/tage på ferie – man skal kunne klare rådighedsforpligtelsen.

  • Spørg i kredsen, 54 82 25 64
  • Spørg i a-kassen, 70 10 00 18

Vær opmærksom på reglerne for erstatningsferie ved sygdom under ferie. Du skal snarest muligt melde sygdom, som skal lægeligt dokumenteres, til HR løn- og personale.             

 

På DLF’s hjemmeside (www.dlf.org) kan du læse mere om feriereglerne under ”Løn og vilkår” vælg ”ferie”, link:  http://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/ferie

 

På DLF – A`s hjemmeside ( www.dlfa.dk) kan du læse mere under ”jeg skal holde ferie”, link: https://www.dlfa.dk/Din-situation/du-skal-holde-ferie/

 

Forhandlingsfællesskabet har også udgivet en pjece ”Når ferien står for døren”, link: http://www.forhandlingsfaellesskabet.dk/pjecer/pjeceliste.aspx?tema=1076

 

Venlig hilsen

Carsten Larsen og Karina Ørum

Konsulenter