Aftaler

Kredsen forhandler hvert år bl.a. de lokale arbejdstidsaftaler.