Mødekalender

 
Mødekalender for kredsstyrelsen 2019-20

 

2019-2020

   8.30-13.00

        KSS 
    Internat

    Internat med 
    TR og AMR

August

 19.

 

 

September

   9.

 

 

Oktober

         10.         

 

November

  4.

     

 

December

           5.  

 

Januar

  13.

 

 

Februar

           3.  

27.-28.

Marts

       9.    

  

 

April

           2.

 

 

Maj

    4. 

 

 

Juni

   8.

 

 

Kaffemøde hver torsdag kl. 9-10
Kongres 1.-3. oktober 2019
Generalforsamling 19. marts 2020