Kreds 68

Kredsstyrelsesreferater


Kredsstyrelsens medlemmer er på kredskontoret mandag og torsdag formiddag. Det giver mulighed for at holde hinanden løbende orienteret.

Mindst en gang om måneden samles hele styrelsen til ordinært kredsstyrelsesmøde.