Kreds 68 AMR

Referat AMR-møder


Kredsens arbejdsmiljøudvalg afholder jævnligt møder for Lolland-Falsters arbejdsmiljørepræsentanter, hvor aktuelle emner drøftes og debateres.

Efter hvert møde udsendes et Nyt for arbejdsmiljørepræsentanter, hvor der orienteres om seneste nyt inden for arbejdsmiljøområdet samt samles op på det foregående møde