Kreds 68 AMR

Mødekalender for AMR

         2018-2019

 

2018-2019

       AMR-møde kl. 13-16

August

16. 

       kun nye AMR 

September

                 13.

 

Oktober

         

November

8.

  

December

          13. kl. 14-18

                m. TR /spisning

 

Januar

 

Februar

   21.-22.

             Internat m. TR

 

Marts

                  28.

 

April

 

Maj

                

Juni

           20. kl. 14-17

                 m. TR /spisning 

 

Husk generalforsamling den 14. marts 2019