Kreds 68 AMR

Mødekalender for AMR

         2019-2020

 

2019-2020

       AMR-møde kl. 13-16

 

August

 

 kun nye AMR 

15. 

September

                   12.

 

Oktober

         

November

7.

  

December

          12. kl. 14-18

                m. TR /spisning

 

Januar

 

Februar

   27.-28.

             Internat m. TR

 

Marts

                  26. AFLYST

 

April

 

Maj

                

Juni

           18. kl. 14-18

                 m. TR /spisning 

 

Husk generalforsamling den 19. marts 2020