Arbejdsliv Skolerne

Lolland kommune

 

Distrikt Vest, Byskoleafdelingen

TR Simon Støckel, simonstockel@hotmail.com

AMR Bente Hansen, langhoff@hansen.tdcadsl.dk

Distrikt Vest, Dannelundeafdelingen

TR Marie Louise Vangsgaard, mlvangsgaard@gmail.com

AMR Pædagog

Distrikt Vest, Ravnsborgafdelingen

TR Bo Groth Rasmussen, bogroth@gmail.com

AMR Pia Kadziola, pieka@lolland.dk

Distrikt Vest, Stormarkafd./Fjordrækken

TR Birgitte Bertelsen, bibe@lolland.dk

AMR Arne Magelund Nielsen, amni@lolland.dk

Distrikt Vest, Søllestedafdelingen

TR Lisbeth Sørensen, lisre@lolland.dk

AMR Susanne Mielec, s.mielec@mail.dk

Distrikt Øst, Blæsenborgafdelingen

TR Marie Hansen, marie_holeby@hotmail.com

AMR John Errebo, joje@lolland.dk

Distrikt Øst, Borgerskoleafdelingen

TR Susanne Køhler, suko@dlf.org

AMR Kurt Jensen, kj@stokfri.dk

Distrikt Øst, Centerafdelingen

TR Carsten Borgen, cdmorell@hotmail.com

AMR John Errebo, joje@lolland.dk

Distrikt Øst, Holebyafdelingen

TR Karen Mogensen, kakmo@gmail.com

AMR Anette Bekker-Olsen, anbek@lolland.dk

Distrikt Øst, Rødbyafdelingen

TR Bo Toft Pihl, botoftpihl@gmail.com

AMR Erik Nielsen, erpon@lolland.dk

Distrikt Øst, Østofteafdelingen

TR Karina H. Christensen, klhc@lolland.dk

AMR Jens Rasmus Kristiansen, jekri@lolland.dk

Skolen på Kofoedsminde

Kontaktperson Mathilde K. Maaløe, mathilde@maaloe.com

PPRC

TR Anne Marie Keis, anmke@lolland.dk

AMR psykolog

UU Lolland

TR Bitten Jensen, bitje@lolland.dk

Center for handicap/STU

Kontaktperson Søren Andersen, soand@lolland.dk